GENOM LÅNG ERFARENHET OCH BRED KOMPETENS SKAPAR VI HELHETSLÖSNINGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR, KOMMUNER OCH ANDRA ANLÄGGNINGAR 

Avtal enligt dina önskemål


Ofta i avtalen ingår veckorondering,  allt enligt era önskemål. Liksom tillsyn och skötsel av fastighetens allmänna utrymmen.

När behoven är en total-
entreprenör...

Förutom våra kompetenta medarbetare har vi i vårt nätverk kunniga hantverkare som gör oss till en totalentreprenör.

Allt inom VVS -
Värme, ventilation och sanitet

Förutom ordinarie arbetsuppgifter såsom byte av tex blandare och wc har vi mer avancerad kompetens i form av byte och service av undercentraler.