NU ÄR VINTERN HÄR OCH VI ÄR RUSTADE!
När snön faller behöver vi både snöröja och halkbekämpa och vi startar snöröjningen normalt vid 5 centimeter snö. 


Vi är trygga med vår maskinpark 
För att säkra upp att vintern blir så bra som möjligt har vi bra maskiner i vår maskinpark. Bl a två större snöröjningsmaskiner och en mindre Belos för små-vägar.
Men givetvis handskottas det också vid behov.

Halkbekämpning är en viktig säkerhetsåtgärd.