SKÖTSEL AV UTEMILJÖ
Markskötsel och trädgårdsskötsel är några av våra specialiteter och här kan vi erbjuda skötsel av utemiljö enligt avtal året runt. Vi erbjuder även skötsel för trädgårdssäsong eller enstaka insatser.

Inom markskötsel erbjuder vi bland annat:
 • Nyanläggning
 •  Beskärning
 • Gräsklippning
 • Häckklippning
 • Kantskärning
 • Ogräsrensning
 • Plantering
 • Rensning av hårdgjorda ytor
 • Skräpplockning
 • Vår- och höststädning
 • Snöröjning och halkbekämpning